Karta informacyjna RODO - Go Travel

 

 

KARTA INFORMACYJNA RODO

 

Informacja na temat celów i zasad przetwarzania danych osobowych przez Biuro Podróży Gotravel Beata Radecka z siedzibą w Warszawie.

 

Administratorem podanych przez Państwa danych osobowych jest Biuro Podróży GoTravel Beata Radecka z siedzibą w Warszawie 01-703 przy ul. Gąbińskiej 18/19, numer NIP: 524-181-68-23, REGON: 012206420.

 

Możesz się z nami skontaktować:

 • wysyłając e-mail na adres: gotravel@gotravel.pl
 • dzwoniąc pod numer tel. + 48 533 105 206 (opłata wg stawek operatora)
 • pisząc na nasz adres: Biuro Podróży GoTravel , ul. Gąbińska 18/19, 01-703 Warszawa

 

Państwa dane osobowe przetwarzamy:

 

 1. na podstawie niezbędności przetwarzania do zawarcia i wykonania umowy oraz na podstawie Państwa zgody; w celu zawarcia i wykonania umowy;

 

2.na podstawie konieczności przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora:

 

 • w celu marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług,
 • w celu podejmowania ewentualnych czynności w związku z przeciwdziałaniem niebezpieczeństwom podczas realizacji umowy;
 • w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z realizacją umowy;

 

 1. na podstawie obowiązku prawnego wynikającego z prawa Unii lub prawa polskiego

przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia wymogów prawnych, którym podlegamy;

 

 1. na podstawie Państwa zgody:

w celu marketingu naszych produktów.

 

Kto może być odbiorcą danych osobowych?

Państwa dane osobowe mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, m.in. dostawcom usług turystycznych, hotelowych, transportowych, IT, podmiotom przetwarzającym w celu windykacji należności, agencjom marketingowym, czy też podmiotom dystrybuującym ubezpieczenia – przy czym podmioty te będą przetwarzać dane na podstawie zawartej z nami umowy i wyłącznie w zakresie, w jakim zostanie wydane im polecenie.

 

Z uwagi na to, że świadczymy usługi i pośrednictwo usług na całym świecie, dane osobowe mogą zostać przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy w zakresie niezbędnym do wykonania zawartej umowy, w tym również do krajów, które nie zostały uznane przez Komisję Europejską za zapewniające odpowiedni stopień ochrony danych osobowych.

 

Jak długo będziemy przechowywać dane osobowe?

Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych osobowych wynikającego z przepisów prawa. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane osobowe

 

kiedy przekażą nam Państwo taką dyspozycję kontaktując się z nami mailowo na adres: gotravel@gotravel.pl lub listem poleconym na adres: Biuro Podróży GoTravel , ul. Gąbińska 18/19, 01-703 Warszawa

 

 • Jakie przysługują Państwu prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych?

Zawsze mogą poprosić nas Państwo o dostęp do swoich danych osobowych. Mogą również Państwo skorzystać z prawa żądania sprostowania swoich danych, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania:

 

 • w zakresie, w jakim przetwarzamy Państwa dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora, przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych;
 • w zakresie, w jakim przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie Państwa zgody mają Państwo prawo jej wycofania w dowolnym momencie; wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
 • przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

 

 • Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy jest art. 6 ust. 1 lit. b, zaś w zakresie niezbędnym wykonania nakładanych na Administratora obowiązków prawnych art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO). Podstawą przetwarzania danych jest również art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na zapewnieniu niezbędnych rozliczeń w związku z zawartą umową, badaniu satysfakcji oraz marketingu polegającym na promowaniu Administratora oraz jego usług.

 

 • Jak przetwarzamy Państwa dane osobowe?

W związku z przetwarzaniem podanych przez Państwa danych osobowych, decyzje dotyczące Państwa osoby będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. W przypadku tak podjętej decyzji, mają Państwo prawo do jej zakwestionowania, do wyrażenia własnego stanowiska lub do uzyskania interwencji naszego pracownika w tym zakresie.

 

 • Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

Podanie przez Państwa danych osobowych jest konieczne do zawarcia i wykonania umowy. Bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie i wykonanie umowy. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolna.

 

Jeśli chcecie Państwo zapoznać się ze szczegółowymi przepisami regulującymi kwestie administrowania, przekazywania i dysponowania danymi osobowymi, polecamy stronę Ministerstwa Cyfryzacji: www.gov.pl/cyfryzacja/rodo-informator